Edukira joan

Webgunearen titulo eta logoa

Mostrar/ocultar men� principal de navegaci�n [eu]

Barruko horrien irudia

Lasarte

Aplikazio habiaratuak

Información Básica sobre Protección de Datos

1.Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

 

1.1 Zein da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Kontrakorik adierazi ezean, Lasarte-Oriako Udala da zure datuen tratamenduaren arduraduna. Udalari eta egiten duen jarduerari buruzko informazio gehiago aurkituko duzu hemen: www.lasarte-oria.eus

Gurekin harremanetan jar zaitezke telefonoz, posta elektronikoz, gutunez edo aurrez aurre. Hona hemen gure posta-helbidea:

 

Udala

Kale Nagusia 22

PK: 20160

Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

 

        Herritarrei arreta emateko telefonoa:       943 37 60 55

        Helbide elektronikoa:                              udala@lasarte-oria.eus

1.2 Nor da datuak babesteko ordezkaria?

Datuak Babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke, helbidera mezu elektroniko bat bidaliz datubabesa@lasarte-oria.eus  edo gure posta-helbidera gutun bat bidaliz.

1.3 Zer eskubide dituzu zure datuak ematen dizkiguzunean?

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoak (DPLO-DKB) zenbait eskubide ematen dizkiete interesdunei zure datu pertsonalen gainean. Jarraian azalduko ditugu eskubide horiek. Eskubide horien aplikazioa, kasu bakoitzean, tratamendu bakoitza legitimatzen duen oinarri juridikoaren araberakoa izango da, eta doan egikarituko dira.

Zure eskubideak egikaritzeko, Udalarekin harremanetan jar zaitezke, idatzizko jakinarazpen baten bidez, NANaren edo antzeko identifikazio-agiriaren fotokopiarekin batera, helbide honetara:

Udala

Kale Nagusia 22

PK: 20160

Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

 

Eskubide horiek baliatzeko eskaera jaso ondoren, ebazpen bat emango dugu. Ebazpen horrekin ados ez bazaude, erreklamazioa egin dezakezu Datuak Babesteko Euskal Bulegoan (www.avpd.euskadi.eus).

Hemen aurkituko duzu eskubide horiei buruzko informazio gehiago.

 

3.2.1 Datuetan sartzeko eskubidea

Eskubide horrek aukera ematen dizu zuri eragiten dizuten datu pertsonalak tratatzen ditugun jakiteko, eta, tratatzen baditugu, datu horiek ikusteko eskubidea izango duzu. Eskubide hori baliatzeko eskaerak banan-banan aztertuko dira, kasu batzuetan ez baita bidezkoa eskubide hori baliatzea.

Eskubide hori egikaritzeko inprimakia hemen deskargatu dezakezu

 

3.2.2 Zuzentzeko eskubidea

Eskubide horrek aukera ematen dizu tratatzen ditugun eta zehaztugabeak diren datu pertsonalak zuzentzeko eskatzeko. Zure ustez osatu gabe dauden datuak osatzeko eskubidea ere baduzu.

Eskubide hori egikaritzeko inprimakia hemen deskargatu dezakezu

 

3.2.3 Ezabatzeko eskubidea

Eskubidea duzu zure datu pertsonalak kentzeko, DBEOren 17. artikuluan jasotako inguruabarren bat gertatzen bada.

Eskubide hori egikaritzeko inprimakia hemen deskargatu dezakezu

 

3.2.4 Tratamendua mugatzeko eskubidea

Eskubide horri esker, zure datuen tratamendua mugatzeko eska dezakezu DBEOren 18. artikuluan jasotako egoera jakin batzuetan.

Eskubide hori egikaritzeko inprimakia hemen deskargatu dezakezu

 

3.2.5 Aurka egiteko eskubidea

Zure datuen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea duzu, baldin eta tratamendu hori interes publikoaren izenean edo interes legitimoaren alde egindako eginkizun batean oinarrituta badago, profilak egitea barne.

Eskubide hori egikaritzeko inprimakia hemen deskargatu dezakezu

 

1.4 Zer suposiziotan jakinaraziko ditugu zure datuak?

Inola ere ez dizkiegu datuak hirugarrenei lagako aldez aurretik jakinarazi gabe eta beharrezko oinarri legitimatzailea izan gabe.

Batzuetan, zerbitzu jakin batzuk ematen dizkiguten eta, horretarako, datu pertsonalak eskuratu behar dituzten enpresak kontratatzen ditugu. Enpresa horiekin sinatu ditugu tratamendu-eragilearen kontratuak, DBEOren eta DPLO-DKLOren xedapenak betetzen dituztenak. Kontratu horien bitartez, enpresa horiek kontratatutako zerbitzua emateko soilik eskura ditzaketen datuak tratatzen dituztela, baimendu ez dizkiegun helburuetarako inoiz erabiltzen ez dituztela eta datu horiek hirugarren enpresei eta/edo administrazioei lagako ez dizkietela ziurtatzen dugu. Gainera, datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta osotasuna bermatuko duten segurtasun-neurriak ezartzeko eskatzen dizuegu. Datuak babesteari buruz indarrean dauden xedapenak betetzen dituztela bermatzen diguten enpresa eta erakundeekin baino ez dugu kontratatzen.

Kasu bakoitzean jakinaraziko dizugun bezala, egoera jakin batzuetan legez behartuta gaude administrazio publikoei datuak lagatzera, lege horiek ematen dizkiguten botere publikoak egikaritzeko.

Kontrakoa adierazi ezean, ez dugu datuen nazioarteko transferentziarik egingo.

1.5 zer segurtasun-neurri aplikatzen dizkiogu datuen tratamenduari?

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoak dira.

Tratamendu-Jardueren Erregistroa

 

2.1 Gazteriaren arloko jarduerak eta lokalak

2.2 Udal artxiboa

2.3 Aholkularitza juridikoa

2.4 Herritarren arreta eta parte-hartzea

2.5 Laguntzak eta diru-laguntzak

2.6 Udal liburutegia

2.7 Udal-hilerria

2.8 Zeremonia zibilak      

2.9 Kontabilitatea eta esku-hartzea

2.10 Kontratazioa

2.11 Euskara sustatzea

2.12 Alkatetza Kabinetea

2.13 Lizentziak eta baimenak

2.14 Ingurumena

2.15 Gobernu-organoak

2.16 Biztanleen udal-errolda          

2.17 Udal ondarea

2.18 Udaltzaingoa

2.19 Kultura eta hezkuntza-jardueren sustapena

2.20 Kirol-jardueren sustapena eta instalazioen kudeaketa

2.21 Giza baliabideak

2.22 Zerbitzu- eta mantentze-sarea

2.23 Herritarrei arreta emateko erregistroa eta zerbitzuak

2.24 Informatika-zerbitzuak

2.25 Gizarte-zerbitzuak

2.26 Sozioekonomia

2.27 Diruzaintza eta diru-bilketa

2.28 Gardentasuna eta informazio publikoa

2.29 Garraio publikoa

2.30 Urbanismo

2.31 Udalaren bideozaintza

 

 

2.1 Gazteriaren arloko jarduerak eta lokalak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, udalerriko eta udaletako gazteen bizikidetza eta parte-hartzea sustatzeko behar den informazio pertsonala kudeatzeko; zehazki, honako hauek:

 • Gazteentzako lokalen kudeaketa (Gazteleku).
 • Gazteentzako informazio-bulegoa kudeatzea.
 • Gazteen parte-hartzea sustatzeko egindako jarduerak, tailerrak, txangoak eta abar kudeatzea.
 • Egindako jarduerak, ekitaldiak, tailerrak eta txangoak sustatzea eta jakinaraztea.

 

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zertarako biltzen diren, helburu hori betetzeko behar adina denboran gordeko dira, eta helburu horrek eta datuen tratamenduak eragin ditzaketen erantzukizunak zehazteko gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko.

Lege hauek legitimatzen dute datuen tratamendua:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.

Bestalde, ekitaldi, lehiaketa eta abarretarako gonbidapenen kudeaketa tratatzeko oinarria legitimatuta dago zure baimenarekin, zeina Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan araututa baitago.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Adingabeen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.2 udal artxiboa

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, Udalaren zerbitzura dauden espedienteak ikerketa, kultura, informazio eta kudeaketa administratiborako erabiltzeko, erakundean bertan jasotako edo erakundeak berak sortutako dokumentuak kontserbatzeko, eta, horrela, udal-agintariei, beste erakunde batzuei edo herritarrei udal-administrazioarekin zerikusia duten gertakarien berri emateko.

Era berean, Udalaren artxiboan sartzea eska dezaketen ikertzaileen datuak ere tratatzen dira.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalari buruzko araudiaren arabera gordeko dira (gorde ahal izango dira, interes publikoaren izenean artxibatzeko, helburu historiko edo estatistikoetarako) eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduak ekar ditzakeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, toki-erakundeen antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren erregelamendua onartzen duena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren beraren eta beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuen datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Banku- eta ondare-datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Transakzioei buruzko datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Adingabeen datuak.
 • Bestelako datuak: interesdunek bildu eta/edo emandakoak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Herritarrak eta egoiliarrak.
 • Lan-kontratuko langileak eta funtzionarioak.
 • Udalarekin egindako gestioetan (eskatzaileak) datuak eman dituzten pertsonak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.3 aholkularitza juridikoa

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Udalaren aholkularitza juridikoarekin, defentsa juridikoarekin eta prozedura judizial eta/edo administratiboen kudeaketarekin lotutako informazio pertsonala kudeatzeko, zehazki:

 • Entitatearen ordezkari izatea hirugarrenen aurkako administrazio-auzietan.
 • Udalari ondare-erantzukizuna dela-eta egindako kalte-erreklamazioari buruzko informazio pertsonala kudeatzea.
 • Aseguru-erakundeekiko harremanak eta izapideak kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • Aplikatzekoak diren jurisdikzio-ordenetako lege prozesalak eta substantiboak.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren beraren, Justizia Administrazioaren, hirugarren pertsonen eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuen datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Banku- eta ondare-datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak.
 • Bestelako datuak; prozeduretan bildu eta/edo emandakoak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Justizia Administrazioari.
 • Organo judizial eskudunei.
 • Notarioei, abokatuei eta prokuradoreei.
 • Aseguru-erakundeei.
 • Hirugarren pertsonei eta/edo eragindako erakundeei.
 

2.4 herritarren arreta eta parte-hartzea

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu herritarrek parte hartzeko prozedurak izapidetzeko behar den informazioa kudeatzeko, zehazki:

 • Aurrekontu parte-hartzailea kudeatzea.
 • Herritarren partaidetzarako bulego mugikorra kudeatzea.
 • Herritarren parte-hartzea sustatzeko proiektuak eta jarduerak kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko.

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, toki-erakundeen antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren erregelamendua onartzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

 

2.5 laguntzak eta diru-laguntzak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, Udalaren laguntzak eta diru-laguntzak pertsona fisiko, elkarte eta erakundeei izapidetzeko behar den informazio pertsonala kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran. Tratamenduak eskatzen dituen datu ekonomikoak, hala badagokio, aplikatzekoa den zerga-legeria eta/edo diru-laguntzei buruzko legeria espezifikoa betetzeko eskatzen diren aldietan gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra, hura garatzeko erregelamendua eta harekin bat datozen gainerako arauak.
 • 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.
 • 24/2008 Foru Dekretua, apirilaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren Erregelamendua onartzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren beraren eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuen datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Banku- eta ondare-datuak
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.
 • Datu-kategoria bereziak; osasun-datuak.
 • Bestelako datuak; eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan jasotako datu pertsonalak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Laguntzen eta diru-laguntzen onuradunak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Zerga-administrazio eskudunari.
 • Gizarte Segurantzari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen denean bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

2.6 udal liburutegia

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu liburutegiko materiala mailegatzeko eskaerak kudeatzeko eta jarduerak garatzeko, hala nola:

 • Liburutegiko txartela eskatzea, Euskadiko liburutegi-sarearen ardura duen Eusko Jaurlaritzara bidaltzeko.
 • Udal-liburutegian materiala mailegatzeko eskaerak.
 • Jardueren programazioa, hitzaldiak, tailerrak eta lehiaketak.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko.

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 11/2007 Legea, Euskadiko Irakurketa Sare Publikoa garatzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Eusko Jaurlaritzatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Adingabeen datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Eusko Jaurlaritzari.
 

2.7 Udal-hilerria

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, udal-hilerria kudeatzeko hilobien eta nitxoen titularrak (senideak eta kausadunak) kudeatu eta kontrolatzeko, baita kudeaketa horretatik eratorritako jakinarazpenak egiteko ere.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 artikuluan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak tratatzeko, lege honetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Hilerriko hilobiekin eta nitxoekin zerikusia duten pertsona fisikoak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

 2.8 zeremonia zibilak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu zeremonia zibilak kudeatzeko (ezkontzak, hiletak, etab.).

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 35/1994 Legea, abenduaren 23koa, alkateek ezkontza zibila baimentzearen arloan Kode Zibila aldaraztekoa.
 • 2/2003 Legea, maiatzaren 7koa, izatezko bikoteak arautzen dituena.
 • 1889ko uztailaren 24ko Errege Dekretua, Kode Zibila argitaratzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak, ezkontideek, gurasoek, lekukoek eta jaraunsleek eta/edo eskubideak dituztenek emandakoak dira. Hainbat epaitegitatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak.
 • Ezkontideak eta haien gurasoak.
 • Lekukoak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Erregistro publikoak.
 • Epaitegiak.

 

2.9 kontabilitatea eta esku-hartzea

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Udalaren aurrekontu-, ekonomia- eta kontabilitate-jardunari buruzko informazio pertsonala kudeatzeko, zehazki:

 • Udalaren jarduera ekonomiko-finantzarioaren fiskalizazioa.
 • Zergei eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuei buruzko ikuskapenak eta izapideak kudeatzea.
 • Udalaren ekonomia- eta finantza-jardueraren barne-fiskalizazioa (berrikuspena): diru-sarrerak, gastuak, kontratuak, hitzarmenak, diru-laguntzak eta bestelakoak.
 • Udalaren urteko kontu orokorra egitea.
 • Udal-sailen eta Kontuen Auzitegien arteko bitartekaritza (jarduera ekonomiko-finantzarioa fiskalizatzeko kanpoko organoak).

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran. Tratamenduak eskatzen dituen datu ekonomikoak, hala badagokio, aplikatzekoa den zerga-legeria betetzeko eskatzen diren aldietan gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 21/2003 Foru araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.
 • 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Gipuzkoako lurralde historikoan toki-administrazioaren arrazionalizazio- eta iraunkortasun-neurriak aplikatzeko foru-berezitasunari buruzkoa.
 • 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena.
 • 424/2017 Errege Dekretua, apirilaren 28koa, Tokiko sektore publikoko erakundeen barne-kontrolaren araubide juridikoa arautzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren beraren eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuen datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Banku- eta ondare-datuak.
 • Transakzioei buruzko datuak: ondasunak eta zerbitzuak, konpentsazioak eta kalte-ordainak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Udalarekin harreman ekonomikoren bat duten pertsona fisikoak eta pertsona juridikoen ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Zerga-administrazioari.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen denean bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

2.10 Kontratazioa

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, udal-kontratazioko espedienteetan (lizitazio-espedienteak eta haiekin lotutakoak, bai eta argitaratutako edo jakinarazitako informazioa eta dokumentuak ere) dagoen informazio pertsonala kudeatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 artikuluan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak tratatzeko, lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena.
 • Kontratazioko administrazio-prozedurak arautzen dituen erregelamendua.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa
 • Lege-mailako araudi sektoriala, kontratuaren xedearen arabera aplikatzekoa.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak, lizitatzaileek eta/edo enpresen ordezkariek emandakoak dira. Beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasun-datuak (minusbaliotasun-maila).

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Lizitatzaileak eta/edo enpresa lizitatzaileen ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.11 euskara sustatzea

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu udalerrian euskara kudeatu, sustatu eta sustatzeko, hau da:

 • Udal euskaltegia kudeatzea.
 • Euskararen motibazioa, ezagutza eta erabilera sustatzeko ekitaldi, tailer eta jardueren garapena kudeatzea, euskararen erabilera normalizatzeko planaren barruan.
 • Emandako zerbitzuetatik eratorritako komunikazioak eta jakinarazpenak egitea eta kudeatzea.
 • Udalekuak (koloniak) eta udako txokoak kudeatzea.
 • Udaleko euskararen erabilera eta maila kudeatzea eta gainbegiratzea.
 • Udalaren beraren dokumentazioaren itzulpenak kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuen tratamendurako oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak tratatzeko botere publikoen jardunean, honako lege hauei dagokienez:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal funtzio publikoari buruzkoa.
 • 29/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortu eta euskaltegiak arautzekoa.

Bestalde, ekitaldi, lehiaketa eta abarretarako gonbidapenen kudeaketa tratatzeko oinarria legitimatuta dago zure baimenarekin, zeina Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan araututa baitago.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren datu-baseetatik ere etor daitezke, baita udalerriko ikastetxeetatik eta Eusko Jaurlaritzatik ere.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Adingabeen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Eusko Jaurlaritzari (habe).
 • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari (IVAP).
 • Beste udal batzuei.

2.12 Alkatetza Kabinetea

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Alkatetza Kabinetea osorik kudeatzeko; zehazki, honako tratamendu hauek egiten ditugu:

 • Udalaren kanpoko komunikazio ofiziala kudeatzea; udalaren webgunean, prentsa-oharretan eta abarretan argitara daitekeen informazioa zehaztea.
 • Organo betearazleei herritarren eskaerei buruz aholkatzea eta laguntzea, eta horrekin lotutako proposamenak egitea.
 • Herritarren eskaerak kudeatzea eta Udalak antolatutako ekitaldietan parte hartzea.
 • Udaleko politikarien hitzorduak eta agenda kudeatzen dituzte.
 • Alkatetzak egindako komunikazioak eta gonbidapenak kudeatzea.
 • Sailari lotutako hainbat programa kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko.

 • 7/1985 Legea, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak eskatzaileak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Bestelako datuak: interesdunek Udalari buruz jasotakoak eta/edo emandakoak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Herritarrak eta egoiliarrak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.13 Lizentziak eta baimenak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Udalak bere eskumenen esparruan emandako lizentzia, baimen, erantzukizunpeko adierazpen eta baimen mota guztiak kudeatu eta kontrolatzeko, hirigintzakoak eta bide publikoa okupatzekoak barne, zehazki:

 • Bide publikoaren okupazioaren kudeaketa.
 • Espazio pribatuetako aldi baterako jardueren kudeaketa.
 • Eraikinak eraisteko lizentziak kudeatzea.
 • Obra handiko eta obra txikiko lizentziak kudeatzea.
 • Lursailak eta/edo eraikinak partzelatzeko/bereizteko lizentziak kudeatzea.
 • Kanpoko obra txikietarako lizentziak kudeatzea (itxiturak, hesiak, zoladurak, etab.).
 • Lur pribatuan kartelak eta publizitate-elementuak jartzeko lizentziak kudeatzea.
 • Garrantzi txikiko obra-lizentziak kudeatzea.
 • Lehen okupazioko lizentziak kudeatzea, onartutako proiektua aldatu gabe.
 • Jarduera-lizentziak kudeatzea, obrekin edo obrarik gabe, eta aldez aurreko hasiera-jakinarazpena egitea.
 • Erabilera aldatzeko lizentziak kudeatzea.
 • Hirigunean pisu eta gehieneko pisua eta zamalanetarako okupazioa gainditzen duten ibilgailuak zirkulatzeko eta/edo aparkatzeko baimenak kudeatzea.
 • Kirol-proba lehiakorrak edo bizikleta-ibilaldi antolatuak egiteko bidearen erabilera kudeatzea.
 • Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziak kudeatzea.
 • Taxi-lizentziak kudeatzea.
 • Pasabideei buruzko lizentziak kudeatzea.
 • Kaleko salmenta-postuak eta merkatuak kudeatzea.
 • Karabinak edo pistola sailkatuak edukitzeko udal-baimena kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna sustatzekoa.
 • 11/2003 Legea, azaroaren 24koa, animaliak babestekoa.
 • 50/1999 Legea, abenduaren 23koa, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzkoa.
 • 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua) aplikatzeko eta garatzeko Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra onartzen duena.
 • 137/1993 Errege Dekretua, urtarrilaren 29koa, Armen Erregelamendua onartzen duena.
 • 976/2011 Errege Dekretua, uztailaren 8koa, Armen Erregelamendua aldatzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunek eta/edo haien legezko ordezkariek emandakoak dira. Udalaren beraren eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuen datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Banku- eta ondare-datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Datu-kategoria bereziak; osasun-datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Zerga-administrazio eskudunei.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen denean bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.
 

2.14 Ingurumena

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu ingurumenarekin lotutako espedienteak eta jarduerak kudeatzeko:

 • Ingurumen-salaketen kanala kudeatzea.
 • Hondakinen kudeaketa.
 • Abandonatutako txakurren kasuistika kudeatzea.
 • Animalia arriskutsuen datu-baseak kudeatzea; eskaerak eta joerak kontrolatzea.
 • Ingurumenaren arloko ikastaro, tailer, ekitaldi eta jarduerei buruzko kudeaketa.
 • Izurriteak kudeatzea eta kontrolatzea.
 • Zuhaitzak mozteko lanak kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran. Tratamenduak eskatzen dituen datu ekonomikoak, hala badagokio, aplikatzekoa den zerga-legeria betetzeko eskatzen diren aldietan gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, publikoki parte hartzeko eta justiziara jotzeko eskubideak arautzen dituena.
 • 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duena.
 • 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa.
 • 6/1993 Legea, urriaren 29koa, animaliak babestekoa.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunek eta/edo haien legezko ordezkariek emandakoak dira. Udalaren beraren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Eusko Jaurlaritzari.
 • Osakidetzari.
 • Epaitegi eskudunei.

2.15 Gobernu-Organoak

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, tokiko gobernu-batzarraren erabakiak, alkatetzaren eta ordezkarien ebazpen-liburuak, erakunde publikoen erabakiak eta kide anitzeko beste organo batzuen aktak (osoko bilkura, bozeramaileen batzordea eta tokiko gobernu-batzordea) fede publikoarekin lotutako erregistroetan eta izapidetutako administrazio-prozeduretan formalizatzeari, kudeatzeari eta komunikatzeari buruzko informazio pertsonala kudeatzeko.

Era berean, zure datuak tratatzen dira informazio-batzordeetako, osoko bilkuretako eta bozeramaileen batzordeetako grabazioak kudeatzeko, eta osoko bilkuretako saioak bakarrik ematen dira streaming bidez.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriei buruzkoa.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Informazio-batzordeen, osoko bilkuren eta eledunen batzarren streaming grabazioak eta emanaldiak egiten dituzten kameren bidez ere lor daiteke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Datuen kategoria bereziak; sinesmenak edo sinesmenak, hautatutako ordezkarien talde politikoa, ideologia edo saioetan parte har dezaketen herritarren talde politiko edo sindikala.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Gobernu-organoak osatzen dituzten ordezkari hautetsiak.
 • Herritarrak eta egoiliarrak.
 • Saio publikoetara joan diren pertsonak, baldin eta haien irudia/ahotsa grabazioan atzematen bada.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.16 Biztanleen udal-errolda

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu administrazio-erregistroa kudeatzeko. Erregistro horretan udalerriko bizilagunak ageri dira, eta bizilekuaren eta ohiko bizilekuaren froga dira:

 • Errolda-agiriak egitea.
 • Erroldan sartzea eskatzen duten udal-zerbitzuek egin beharreko ofiziozko administrazio-kudeaketak.
 • Bizilekurik gabeko pertsonentzako erroldatze-eskaerak izapidetzeari buruzko informazio pertsonala kudeatzea.
 • Ofiziozko bizikidetza egiaztatzea.
 • Hautesle-errolda osatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalari buruzko araudiaren arabera gordeko dira (hala badagokio, interes publikoaren izenean artxibatzeko, helburu historikoetarako edo estatistikoetarako gorde ahal izango dira), eta prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzkoa.
 • 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, toki-erakundeen biztanleriari eta lurralde-mugaketari buruzko erregelamendua onartzen duena.
 • 4/1996 Legea, urtarrilaren 10ekoa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea aldatzen duena, udal-erroldari dagokionez.
 • 2612/1996 Errege Dekretua, abenduaren 20koa, uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako toki-erakundeen biztanleriaren eta lurralde-mugapearen erregelamendua aldatzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren beraren, Estatistikako Institutu Nazionalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Adingabeen datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Biztanleen Udal Erroldan inskribatutako pertsonak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Herritarrak eta egoiliarrak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Eusko Jaurlaritzari.
 • Estatistikako Institutu Nazionalari (ein).
 • Euskal Estatistika Erakundeari (HBE).
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen denean bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

2.17 Udal ondarea

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu honako hauek kudeatzeko: ondasun higigarrien eta higiezinen udal-ondarea, salerosketak, matrikulazioa eta erregistro-inskripzioak, garaje-emakiden errolda eta enpresei edo partikularrei egindako lagapenak eta administrazio-emakidak. Udal-aparkalekuen kudeaketa eta udal-jardueren aseguruen izapideak ere egiten dira.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 1372/1986 Errege Dekretua, toki-erakundeen ondasunei buruzkoa.
 • 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, Herri Administrazioen Ondareari buruzkoa.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren beraren datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Banku- eta ondare-datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Udal-jabetzako higiezinen errentariak edo errentatzaileak (eta, hala badagokio, haien ordezkariak).
 • Administrazio-emakiden titularrak eta, hala badagokio, ordezkariak.
 • Ondasunen erosketetan edo salmentetan esku hartzen dutenak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Aseguru-zerbitzuak hornitzen dituzten enpresa eta erakundeei.

2.18 Udaltzaingoa

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, Udaltzaingoaren jarduerak, esku-hartzeak eta kudeaketa integrala kudeatzeko, hau da:

 • Polizia-jarduerak kudeatzea, poliziaren esku-hartze baten ondorioz polizia- eta administrazio-funtzioak betetzean gertatutako egoera garrantzitsuen berri emateko eta horien berri emateko.
 • Ikerketaren xede diren egitateak, jasotako adierazpenak eta txostenak eta delituaren zantzu izan daitezkeen inguruabar guztiak argitzeko eginbideak gauzatzea.
 • Herritarren segurtasunerako eta polizia-helburuetarako baliagarria den informazioa prozesatzea eta kudeatzea.
 • Ikerketaren xede diren egitateak, jasotako adierazpenak eta txostenak eta delituaren zantzu izan daitezkeen inguruabar guztiak argitzeko eginbideak gauzatzea.
 • Udal-ordenantzak betetzen direla kontrolatzea eta gainbegiratzea; animalia arriskutsuak, terrazak, mahaitxoak, bide publikoaren okupazioa, udal-merkatua, etab.
 • Espazio publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten eta giza kontzentrazio handietan ordena mantentzen laguntzea.
 • Polizia judizialaren eginkizunetan parte hartzea.
 • Interesdunek egindako salaketak eta kontsultak kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa.
 • 1882ko irailaren 14ko Errege Dekretua, Prozedura Kriminalaren Legea onartzen duena.
 • 2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa.
 • 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babestekoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
 • 39/2015 Legea, Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 37/2003 Legea, zaratari buruzkoa.
 • 1398/93 Errege Dekretua, zehatzeko ahala baliatzekoa.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren beraren datu-baseetatik ere etor daitezke, baita udaltzaingoaren beraren ofiziozko jarduketetatik ere, bai eta beste erakunde publiko batzuetatik, justizia-administrazioetatik eta polizia-erakundeetatik ere.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Adingabeen datuak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasunari, sinesmenei edo sinesmenei, sexu-identitateari eta jatorri etnikoari edo arrazari buruzko datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Ikertzen ari diren pertsonak.
 • Arau-hausleak edo espedientearen parte direnak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Eskumena duten Segurtasun Indar eta Kidegoei.
 • Epaitegi eskudunei.
 • Justizia Administrazioari.
 • Eragindako hirugarrenei.
 • Beste administrazio publiko batzuei: legez hala ezartzen denean bakarrik, tratamendu honen esparruan aplikatzekoa delako.

2.19 Kultura eta hezkuntza-jardueren sustapena

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datuak tratatzen ditugu sailaren berariazko zerbitzuak emateko kudeaketa eta administraziorako, hala nola Udalaren eta elkarte eta ikastetxeen kultura- eta hezkuntza-jarduerak garatu, sustatu eta babesteko, herriko jaiak eta ekitaldiak antolatu eta garatzeko, ikus-entzunezko materiala bildu, zabaldu eta argitaratzeko, eta arautu gabeko prestakuntzarekin lotutako jarduerak kudeatu eta garatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko.

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 6/2019 Legea, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

Bestalde, zure adostasunak legitimatzen du ekitaldi, lehiaketa eta abarretarako gonbidapenak kudeatzeko eta ikus-entzunezko materiala bildu, zabaldu eta argitaratzeko oinarria, zeina Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arautzen baita.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Eskatzaileak eta/edo haren legezko ordezkariak, adingabeek, beste udal batzuek eta Estatistikako Institutu Nazionalak emandakoak ere izan daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Adingabeen datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Herritarrak eta egoiliarrak.
 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Onuradunak eta/edo horien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.20 kirol-jardueren sustapena eta instalazioen kudeaketa

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu udalerrian kirola sustatzeko, sustatzeko eta kudeatzeko, zehazki;

 • Kiroldegietako eta gainerako kirol-instalazioetako bazkideak eta erabiltzaileak kudeatzea.
 • Udalaren kirol-instalazioak eta horietan ematen diren zerbitzuak kudeatzea.
 • Jarduerak, ikastaroak, tailerrak eta ekitaldiak kudeatzea eta sustatzea, eta ondorengo komunikazioak.
 • Herriko hainbat kirol-elkarterekin lankidetzan aritzea eta kudeatzea.
 • Ikus-entzunezko materiala hartzea, hedatzea eta argitaratzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalari buruzko araudiaren arabera gordeko dira (hala badagokio, interes publikoaren izenean artxibatzeko, helburu historikoetarako edo estatistikoetarako gorde ahal izango dira) eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.

Bestalde, zure adostasunak legitimatzen du ekitaldi, lehiaketa eta abarretarako gonbidapenak kudeatzeko eta ikus-entzunezko materiala bildu, zabaldu eta argitaratzeko oinarria, zeina Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan arautzen baita.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratatzen diren datu pertsonalak pertsona interesdunengandik eta/edo haien legezko ordezkariengandik, udalaren beraren datu-baseetatik, kirol-klubetatik eta beste udal batzuetatik datoz.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Adingabeen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak (alergiak, intolerantziak, etab.)

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Parte-hartzaileak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Udalari lotutako elkarteen ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Banketxeei.

2.21 giza baliabideak

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, udaleko langileei eta hautaketa-prozesuei buruzko informazio pertsonala kudeatzeko:

 • Administrazio-karrera kudeatzea (lanbide-gradua aitortzea eta abar).
 • Administrazio-egoerak eta zerbitzu-harremanaren amaiera kudeatzea (funtzionarioei egoerak eta eszedentziak aitortzea).
 • Eskubide ekonomikoak kudeatzea (nominak, gizarte-aseguruak, gizarte-segurantzako prestazioak, pentsio-planak, etab.).
 • Lanpostuen hornidurak kudeatzea (karrera profesionala, barne-sustapena, lanpostuen mugikortasuna edo lekualdaketa, etab.).
 • Betebeharrak kudeatzea (bateraezintasunak, etab.).
 • Diziplina-espedienteak kudeatzea.
 • Lan-eskubideak kudeatzea (lanaldia murriztea, ordutegi-malgutasuna handitzea, etab.).
 • Aldi baterako lanpostuak betetzeko lan-poltsak sortzeari eta eratzeari buruzko datu pertsonalak kudeatzea. Lan-poltsa horiek lan-eskaintza publikoen hautaketa-prozesuen edo lan-poltsa eratzeko deialdi espezifikoen ondorio dira.
 • Langileen prestakuntza kudeatzea.
 • Sarrera-kontrola eta ordutegi-kontroleko sistema kudeatzea.
 • Laneko osasunaren eta zaintzaren kudeaketa.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
 • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal funtzio publikoaren Legea aldatzen duena.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 8/2019 Errege Lege Dekretua, martxoaren 8koa, Gizarte-babeserako eta lanaldian lan-prekarietatearen aurka borrokatzeko presako neurriena.
 • 364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura dauden langileak sartzeko eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuak betetzeko eta lanbide-sustapenerako araudi orokorra onartzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren, beste udal batzuen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Datuen kategoria bereziak; osasunari eta sindikatu-afiliazioari buruzko datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Lan-kontratuko langileak eta funtzionarioak.
 • Kargu politikoak.
 • Hautagaiak eta lan-poltsetan daudenak.
 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Zerga-administrazioari.
 • Gizarte Segurantzari.
 • Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari.
 • Lanbideri.
 • IVAPi (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea).
 • Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeei.
 • Lan-arriskuen prebentziorako zerbitzuei.
 • Hainbat sindikaturi.

2.22 Zerbitzu- eta Mantentze-sarea

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu udalaren mantentze-lanetarako eta mantentze-lanetarako behar den informazio pertsonala kudeatzeko, zehazki:

 • Hiriko eta udal-instalazioetako mantentze-lanak; bide publikoak, argiteria publikoa, udal-instalazioak, etab.
 • Udal-zerbitzuen sarearen kudeaketa; uraren eta hondakinen hornidura, saneamendua, etab.
 • Pasabideen kudeaketa.
 • Merkatuen kudeaketa.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Merkataritza-datuak.

Era berean, datuen tratamendurako interesa duten pertsonak honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Herritarrak eta egoiliarrak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.23 Herritarrei arreta emateko erregistroa eta zerbitzuak

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, zerbitzu eta instalazioetako kexak, iradokizunak eta erreklamazioak, salaketak eta gorabeherak, erregistroen arloko arreta, aurretiko hitzorduaren eskaerak eta herritarrei arreta emateko gainerako udal-zerbitzuak kudeatu eta izapidetzeko. Baita udaletxetik sartzen eta irteten diren idazkiak eta komunikazioak erregistratzeko eta kudeatzeko eta ofizialki jasota uzteko ere.

Era berean, galdutako objektuekin zerikusia duten izapideak egiten dira udaltzaingoarekin koordinatuta.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, toki-erakundeen antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren erregelamendua onartzen duena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Enpleguari buruzko datu zehatzak.
 • Bestelako datuak: interesdunek Udalari buruz jasotakoak eta/edo emandakoak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Herritarrak eta egoiliarrak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.24 Informatika-zerbitzuak

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu erakundearen sistema informatikoak kudeatzeko eta administratzeko, zehazki:

 • Sistemen, ekipoen, konexioen eta abarren administrazioa eta segurtasuna.
 • Datuen kudeaketa eta aplikazioen eta zerbitzuen segurtasuna;
 • Udalaren webgunearen mantentze teknikoa, azpiegitura, birbideratzeak eta euskarri teknikoa.
 • Erakundearen erabiltzaileei eta pasahitzei buruzko laguntza teknikoa.
 • Udal wifi sarearen kudeaketa eta mantentze teknikoa.
 • Gorabeherak kudeatzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko.

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren beraren informazio-sistematik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Udalaren informazio-sistemara egindako sarbideei buruzko datuak.
 • Bestelako datuak: erakundeari laguntza teknikoa emateko eta administratzeko behar direnak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Lan-kontratuko langileak, funtzionarioak eta udalaren zerbitzukoak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.25 Gizarte-zerbitzuak

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu herritarren informazioa, aholkularitza eta arreta kudeatzeko gizarte-zerbitzuen esparruan, baita bazterkeria-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonentzako eskubideen eta baliabideen prestazioa kudeatzeko ere, zehazki:

 • Informazioa ematea, kontsultei erantzutea, diagnostikoaren balorazio-txostenak egitea eta gizarte-arreta eskatzen edo behar duten pertsonei arreta ematea.
 • Beharren detekzioa, egoeren jarraipena, prestazioen izapidetzea eta, hala badagokio, zerbitzu eskudunera bideratzea kudeatzea.
 • Udalak bultzatutako gizarte-programak kudeatzea; hezkuntza-programa eta programa psikosozial eta sozio-hezitzailea, kale-prestakuntzako programa, laguntza psikologikorako programa, helduei laguntzeko programa, etxez etxeko laguntzarako programa, genero-indarkeriako programa, gizarte-lankidetza eta -ekintzako programa, programa sozio-sanitarioa, eta abar.
 • Udalak bultzatutako ikastaro, tailer eta ekitaldi sozialen kudeaketa.
 • Gizarte-izaerako instalazioen eta horien erabiltzaileen kudeaketa; eguneko zentroa, udalaren titulartasuneko etxebizitzak eta pisuak, udaletxea, emakumearen etxea eta autonomoentzako eguneko zentroa.
 • Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartelak eta laguntza teknikoak kudeatzea.
 • Aldundiaren baliabide guztietarako sarbidea kudeatzea.
 • Gurutze Gorriarekin batera elikagaiak banatzeko kudeaketa eta koordinazioa.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 2/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriei buruzkoa.
 • 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, gizarte-zerbitzuei buruzkoa.
 • 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa, eta 3/2009 Legea, aurrekoa aldatzen duena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 9/2018 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 3koa, Genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko presako neurriena.
 • 18/2008 Legea, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak bermatzekoa.
 • 24/2017 Legea, sektore elektrikoarena (bezero kalteberak).
 • Genero-indarkeriaren aurkako 9/2018 Errege Lege Dekretua.
 • 39/2006 Legea, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.
 • 1/2013 Legegintzako Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.
 • 18/2008 Legea, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak bermatzekoa.
 • 1/2004 Lege Organikoa, genero-indarkeriaren aurka babesteko neurriei buruzkoa.
 • 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa.
 • 1/2016 Legea, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratatzen diren datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak, udalaren beraren datu-baseek, elkarteek, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Lanbidek, Foru eta Estatuko Ogasunek eta Segurtasun Indar eta Kidegoek emandakoak dira. Era berean, datuak tailer okupazionaletatik, ikastetxeetatik, laguntza-zentroetatik eta beste udal batzuetatik jaso ahal izango dira.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Arau-hauste administratiboak eta/edo penalak.
 • Adingabeen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak, jatorri etnikoa.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Gizarte-zerbitzuen erabiltzaileak.
 • Gizarte-zerbitzuen onuradunak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Eusko Jaurlaritzari.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Justizia Administrazioari.
 • Osasun-zentroei.
 • Eskumena duten Segurtasun Indar eta Kidegoei.

2.26 Sozioekonomia

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu Lasarte-Oriako Udalaren ekonomia eta enplegua sustatzeko jarduerak eta ekintzak kudeatzeko, zehazki;

 • Udalak ekonomia dinamizatzeko sustatzen dituen jarduerak kudeatzea.
 • Autonomoak eta enpresak sustatzeko laguntzak kudeatzea.
 • Ekonomiaren eta enpleguaren sustapenari buruzko kontsultak kudeatzea eta erantzutea.
 • "Tratu on bat" programa kudeatzea.
 • Udalerriaren sustapen ekonomikoarekin lotutako proiektuak eta kanpainak kudeatzea, eta eremu horri dagozkion komunikazioak egitea.
 • Udalerriko merkatarien elkarteekin lankidetzan aritzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko.

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.

Bestalde, ekitaldi, lehiaketa eta abarretarako gonbidapenen kudeaketa tratatzeko oinarria legitimatuta dago zure baimenarekin, zeina Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 6. artikuluan araututa baitago.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Udalaren beraren eta Lanbideren datu-baseetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Ezaugarri pertsonalen datuak.
 • Datu akademiko eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Merkatarien elkarteei.

2.27 Diruzaintza eta diru-bilketa

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu erakundearen funtsak, balioak, efektuak eta fluxu ekonomikoak erabiltzeko eta zaintzeko, baita diru-sarrerak (diru-laguntzak, fidantzak, zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuk, etab.) eta ordainketak (fakturak, nominak, gizarte-larrialdietarako diru-laguntzak eta laguntzak, etab.) egiteko ere.

Era berean, diru-bilketaren kudeaketa egiten da, hau da, udal-zergak (zergak, tasak eta kontribuzio bereziak) eta diru-sarrera publikoak (prezio publikoak, isunak, etab.) kobratzen dira. Bai borondatezko aldian, bai betearazpen-aldian, dagokion prozeduraren bidez.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran. Tratamenduak eskatzen dituen datu ekonomikoak, hala badagokio, aplikatzekoa den zerga-legeria betetzeko eskatzen diren aldietan gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzkoa
 • 19/1989 Foru araua, uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratatzen diren datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak, udalaren beraren datu-baseek, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Ogasunek, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak, Estatistikako Institutu Nazionalak, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak, erregistroek, banku-erakundeek, elkargo profesionalek eta beste administrazio eta erakunde publiko batzuek emandakoak dira.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak.
 • Merkataritza-datuak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Transakzioei buruzko datuak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak (minusbaliotasun-maila).

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzaileak eta/edo horien legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkariak.
 • Zergadunak eta, hala badagokio, haien legezko ordezkariak.
 • Zergadunen bizikidetza-unitateko kideak.
 • Erakunde pribatuen ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Zerga-administrazioari.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Trafikoko Zuzendaritza Nagusiari.
 • Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari.
 • Kontuen Auzitegiari.

2.28 Gardentasuna eta informazio publikoa

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, Lasarte-Oriako Udalean gardentasuna eta informazio publikoa kudeatu eta sustatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko.

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazioa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, toki-erakundeen antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren erregelamendua onartzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira. Beste administrazio edo erakunde publiko batzuetatik ere etor daitezke.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Inguruabar pertsonalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Enpleguaren xehetasunak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Transakzioen datuak.
 • Arau-hauste administratibo eta/edo penalen datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Interesduna eta/edo haren legezko ordezkariak.
 • Enplegatu publikoak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.29 Garraio publikoa

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu udal-garraioa, aparkaleku-plaza publikoak eta pasabideen kokapena kudeatu eta gainbegiratzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuen tratamendurako oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago, eta horrek legitimatzen gaitu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzera.

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 2/2000 Legea, ekainaren 29koa, bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoari buruzkoa.
 • 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna sustatzekoa.
 • 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua) aplikatzeko eta garatzeko Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra onartzen duena.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 2koa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratatu beharreko datu pertsonalak interesdunak eta/edo haren legezko ordezkariak, eragindako pertsonak eta/edo haren legezko ordezkariak, eskatzaileak eta/edo haren legezko ordezkariak, Udalak berak eta beste administrazio edo erakunde publiko batzuek emandakoak dira.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Inguruabar pertsonalen datuak.
 • Zirkunstantzia sozialei buruzko datuak.
 • Enpleguaren xehetasunak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
 • Transakzioen datuak.
 • Arau-hauste administratibo eta/edo penalen datuak.
 • Datuen kategoria bereziak: osasun-datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eskatzailea eta/edo haren legezko ordezkariak.
 • Eragindako pertsona eta/edo haren legezko ordezkariak.
 • Interesduna eta/edo haren legezko ordezkariak.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez da datu-komunikaziorik egingo.

2.30 Urbanismo

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu hirigintza-izapideen ondoriozko administrazio-espedienteak kudeatzeko, zehazki, hirigintza-plangintzaren, -kudeaketaren eta -diziplinaren arlokoak (dokumentazioaren kudeaketa, jarduera-lizentzien kudeaketa, proiektuen eta obren kontratazioa, hirigintza-ziurtagiriak eta -kontsultak, etab.).

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak Udalaren artxibo dokumentalaren araudiaren arabera gordeko dira, eta, hala badagokio, prozedura izapidetzeko eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunen preskripzio-epea betetzeko behar den denboran. Tratamenduak eskatzen dituen datu ekonomikoak, hala badagokio, aplikatzekoa den zerga-legeria betetzeko eskatzen diren aldietan gordeko dira.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 8.2 artikuluetan dago jasota. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko eta lege hauetan legez ezarritako betebeharrak betetzeko:

 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
 • 2/2014 Legea, urriaren 2koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea aldatzekoa.
 • 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa.
 • 7/2015 Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunek eta/edo haien legezko ordezkariek emandakoak dira. Udalaren beraren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren datu-baseetatik ere etor daitezke, baita udalaren beraren ofiziozko jarduketetatik eta epaitegietatik ere.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak.
 • Datu akademikoak eta profesionalak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Eragindako pertsonak eta/edo haien legezko ordezkaria.
 • Eskatzaileak eta/edo haien legezko ordezkaria.
 • Onuraduna eta/edo haren legezko ordezkaria.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Gipuzkoako Foru Aldundiari.
 • Eusko Jaurlaritzari.
 • Osakidetzari.
 • Epaitegi eskudunei.

2.31 Udalaren bideozaintza

 

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak tratatzen ditugu bideozaintza eta sarbide-kontrola kudeatzeko, Udalaren pertsona, ondasun eta instalazioen segurtasuna bermatzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak hilabetez gordeko dira, Segurtasun Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014 Legearen arabera, adierazitako hartzaileei jakinarazi ezean.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Zure datuak tratatzeko oinarria Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.2 artikuluan dago. Artikulu horrek legitimazioa ematen digu datu pertsonalak botere publikoen jardunean tratatzeko.

 • 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, Herri Administrazioen Ondareari buruzkoa.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 4/1997 Lege Organikoa, abuztuaren 4koa, segurtasun-indar eta -kidegoek bideokamerak erabiltzea arautzen duena.

Nola lortu ditugu zure datuak?

Tratamenduaren xede diren datu pertsonalak interesdunak edo haren legezko ordezkariak emandakoak dira.

Tratatu beharreko datuen kategoriak honako hauek dira:

 • Identifikazio-datuak.

Era berean, datuen tratamenduan interesa duten pertsonak (interesdunen kategoriak) honako hauek dira:

 • Kamerek erakarritako pertsonak (herritarrak eta egoiliarrak, bisitariak, langileak).

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Jarraian adieraziko ditugun datuen komunikazioak legitimatuta daude Udal gisa bete behar ditugun legezko betebeharrak betetzeko.

Zehazki, honako datu-komunikazio hauek egiten ditugu:

 • Eskumena duten Segurtasun Indar eta Kidegoei.
 • Organo judizial eskudunei.