Edukira joan
Mostrar/ocultar menú principal de navegación [eu]

Lasarte

Habiaratutako portletak
Prozesu partehartzaileak

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuari buruzko ordenantza egiteko jendaurreko erakustaldian

Herritarrentzako Arreta Zerbutzua arautuko duen ordenantza egin aurreko jendaurreko erakusketa.

20·07·2023


Ekimenaren prozesua

HERRITARREN PARTEHARTZEA

2023/07/19

Gaur egungo fasea

PROPOSAMENEN ANALISIA

2023/11/30

Gaur egungo fasea

ONDORIOAK ETA EMAITZAK

Gaur egungo fasea

Lasarte-Oriako udalak hasiko ditu Herritarrentzako arreta Zerbitzuaren aurreproiektua onartzeko izapideak.

Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak berrikuntza batzuk ezarri ditu administrazio publikoen legegintza-ekimenari eta erregelamenduak egiteari dagokienez; besteak beste, etorkizuneko arauak uki ditzakeen herritarren eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasotzeko beharra.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearenak, honako hau xedatzen du 133. artikuluan:

«1. Lege- edo erregelamendu-proiektua edo - aurreproiektua egin aurretik, kontsulta publiko bat bideratuko da, administrazio eskudunaren webatariaren bidez. Bertan, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuen eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasoko da, honako hauei buruz:

a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak.

b) Onartzeko beharra eta egokitasuna.

c) Arauaren helburuak.

d) Egon daitezkeen ordezko irtenbide erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak».

Lasarte-Oriako Udalaren helburua Herritarrei Arreta Emateko Zerbitzua arautzen duen ordenantza onartzea da. Zerbitzu hori 2.024an jarri nahi da martxan.

EKIMENAREKIN KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK.

Lasarte-Oriako Udalak herritarren arretarako zerbitzu integral, zentralizatu, multikanal eta proaktibo bat ezartzeko beharra sentitzen du, izan ere, udal departamentu bakoitzeko egungo unitateek beren arloari dagozkion gaiei buruzko orientazioa eta informazioa baino ez dute ematen, eta herritarrak derrigortzen ditu kontsultak egitera eta leihatilaz leihatila ibiltzera, bai eta komunikazio-kanala etengabe aldatzera ere.

ORDENANTZA ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKITASUNA

Lasarte-Oriako Udalaren antolamendu-egituran ez da informazio-bulegorik egon, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 230. artikuluan ezarritako baldintzetan.

2018ko Herritarren Partaidetzarako Erregelamenduaren 13. artikuluak aurreikusten zuen HAZ herritarrentzako arreta-zerbitzua ezartzea «informaziorako udal-antolaketa» izeneko atalaren barruan, eta aurreikusten zuen baliabide pertsonal, material eta teknologikoen zuzkidura egokia; hala ere, zerbitzu hori ere ezin izan zen ezarri, lehenik eta behin, langile berriak sartzeko aurrekontu-mugen ondorioz; bigarrenik, pandemiaren ondorioz, eta, azkenik, 2015eko administrazio elektronikoaren arloko legeriak, aurretiazko baldintza gisa, prozedura nagusiak sinplifikatzeko eta digitalizatzeko programa bat abian jartzera behartzen zuelako.

Zerbitzu hori gaur egun ezarri behar da, bereziki kontuan hartuta Europa mailan gertatzen ari den eraldaketa digitalaren prozesua. Prozesu horren helburua da herritarrei gero eta eskuragarriagoak eta erabilerrazak diren zerbitzu digitalak ematea, eta 2030erako iparrorratz digitalak, Europar Batasunak onartutako «Hamarkada digitalerako ibilbidea» politika-programak eta administrazioak etengabe aldatzen ari den ingurune digitalera egokitzea arautzen duten hurrengo programek ezartzen dituzten helburuak eta xedeak betetzera bideratuta dago. 2030erako, bizilagunen % 80k identifikazio elektronikoko sistema izan behar du, eta administrazio-prozeduren % 100ek elektronikoa.

Horrek esan nahi du Herritarren Arretarako Zerbitzuak (HAZ) aurrez aurreko zerbitzuak eta zerbitzu digitalak emateaz gain, zerbitzu horiek pertsonalizatzen ere lagundu behar duela, eta herritarren datuen kudeaketa modernizatzeko prozesuan aktiboki lagundu behar duela. Horri esker, politika publiko berritzaileagoak diseinatu ahal izango dira, haien errealitate sozial eta ekonomikoarekin bat datozenak, eta datu horiek hobeto eta eraginkorrago babesteko aukera eman.

Antolamenduaren ikuspegitik, aurrez aurreko zerbitzu bat eta beste zerbitzu digital bat ezarri behar dira, herritarrak eta Oinarrizko Eskubideen Europako Gutunaren 41. artikuluan araututako administrazio ona izateko eskubidea udalaren administrazio-jarduera osoaren erdigunean jartzeko, eta zentro horretatik antolakundea bera, bertako langileak, barne-arauak eta helburu gisa hartutako administrazio-prozedurak lekualdatzeko.

Faktore horiek guztiak berriz bideratu eta eguneratu beharko dira, Administrazio Publikoaren ikuspegi instrumentaletik, interés orokorretara eta herritarrengana zerbitzu objektiboa ematen duen erakunde publiko gisa.

ARAUAREN HELBURUAK

  • Herritarrei arreta emateko zerbitzua ematea, kalitatezkoa, integrala eta kanal anitzekoa.
  • Herritarren eskubideen erabilera bermatzea.
  • Enplegatu publikoek eta herritarrek arretaharremanetan dituzten betebeharrak ezartzea.
  • Arreta-kanal eta -modalitate ohikoenen alderdi nagusiak arautzea eta aurrerapen teknologikoen arabera arian-arian kanal berriak aurreikusi eta gaitzea.
  • Zerbitzu publikoen eta administrazio-prozeduren herritartasunean oinarritutako ikuspegia sustatzea.
  • Kontsultak eta zerbitzuak modu proaktiboan pertsonalizatzea bultzatzea.
  • Sailen arteko lankidetza-mekanismoak ezartzea, herritarren arretaren eta administrazio elektronikoaren arloan.

BALIZKO IRTENBIDE ALTERNATIBOAK, ARAUTZAILEAK EDO EZ ARAUTZAILEAK

Herritarrei arreta emateko zerbitzua honela defini daiteke: sektore publiko autonomikoak antolatzen dituen prozesuen eta bitartekoen multzoa, herritarrei beren eskubideak baliatzeko, betebeharrak betetzeko eta zerbitzu publikoak eskuratzeko aukera emango dien harremanetarako gune eraikitzailea sortzeko. Zehazki, herritarrei arreta ematean honako hauek sartzen dira: harrera eta orientazioa, administrazio-informazioa, dokumentuak betetzea, jasotzea eta erregistratzea, eskubideak gauzatzean eta betebeharrak betetzean laguntza eta orientazioa ematea, eta kexak eta iradokizunak kudeatzea.

1955eko ekainaren 17ko Dekretuaren 30. artikuluak dioenez, «toki-korporazioek ahalmen osoa izango dute beren eskumeneko Zerbitzuak eratu, antolatu, aldatu eta ezabatzeko, bai arlo pertsonalean, bai ekonomikoan, bai beste edozein alderditan, Toki Araubidearen Legearen eta lege horren erregelamendu eta gainerako xedapen aplikagarrien arabera», eta 32. artikuluak dioenez, «zerbitzuak ematea zerbitzu horietako bakoitza arautzen duten arauetara egokituko da». Alde horretatik, udalak ordenantza bat onartu beharko du, 39/2015 Legearen 133. artikuluan araututako aurretiazko kontsulta-izapidea egin ondoren.

AJAren 230. artikuluan, TAOLen 69. artikuluan, Partaidetzaren Udal Erregelamenduaren 13. artikuluan, 39/2015 Legean, 40/2015 Legean eta 3/2022 Legean, maiatzaren 12koan, Euskal Sektore Publikoari buruzkoan, ezarritako agindua betez ezartzen da zerbitzu hau, eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.1.30 artikuluak udalerriei esleitzen dizkien eskumenak betez (herritarrek parte hartzeko egiturak antolatzea eta kudeatzea, gardentasuna, gobernu ona eta teknologia berrietarako sarbidea; administrazio elektronikoa, prozedurak arrazionalizatzea eta sinplifikatzea; bereziki, udalerrian herritarrek informazioaren eta telekomunikazioen teknologien erabilera eraginkor eta iraunkorrean parte har dezaten sustatzea.

Informaziorako bakarrik, administrazio elektronikoari buruzko ordenantzaren bi adibide jartzen dira interesdunen eskura. Hemen

Erregelamendu hori tramitatu aurretik, beharrezkoa da herritarrei partaidetza ematea, haiek egin nahi dituzten proposamenak jasoz. Kontsulta publikoa abuztuaren 8ra arte egongo da zabalik, eta proposamenak Udalari honela bidali ahalko zaizkio:

• Posta elektroniko honen bidez: idazkaria@lasarte-oria.eus
• Iradokizunak Udaleko Erregistro Orokor Elektronikoan edo aurrez aurre aurkeztea – (Kale
Nagusia 22), 09:00etatik 14:00etara.


Erlazionatutako berriak
Ez dago berririk.